دلار وارد کانال ۴۴۰۰ تومان شد/عجله صرافان برای فروش ارز + جدول

دلار وارد کانال ۴۴۰۰ تومان شد/عجله صرافان برای فروش ارز + جدول
افت شدید انواع نرخ ارز امروز در حالی ادامه یافت که گزارش‌ها از بازار ارز حاکی است که کاهش ارزها باعث شده تا اکثر صرافان به جای خرید به فروش روی بیاورند و برای فروش ارز عجله نشان دهند.

دلار وارد کانال ۴۴۰۰ تومان شد/عجله صرافان برای فروش ارز + جدول

افت شدید انواع نرخ ارز امروز در حالی ادامه یافت که گزارش‌ها از بازار ارز حاکی است که کاهش ارزها باعث شده تا اکثر صرافان به جای خرید به فروش روی بیاورند و برای فروش ارز عجله نشان دهند.
دلار وارد کانال ۴۴۰۰ تومان شد/عجله صرافان برای فروش ارز + جدول