دلایل مخالفت شهید مطهری با ریاست لاهوتی در کمیته انقلاب

دلایل مخالفت شهید مطهری با ریاست لاهوتی در کمیته انقلاب
23 بهمن 1357. به پیشنهاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و تصویب امام خمینی، آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی به عنوان ریاست کمیته انقلاب اسلامی انتخاب شد.

دلایل مخالفت شهید مطهری با ریاست لاهوتی در کمیته انقلاب

23 بهمن 1357. به پیشنهاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و تصویب امام خمینی، آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی به عنوان ریاست کمیته انقلاب اسلامی انتخاب شد.
دلایل مخالفت شهید مطهری با ریاست لاهوتی در کمیته انقلاب