دلجویی کفاشیان از کی‌روش/ سرمربی پرتغالی به کارش ادامه می‌‌دهد

دلجویی کفاشیان از کی‌روش/ سرمربی پرتغالی به کارش ادامه می‌‌دهد
رئیس فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی دلجویی کرد تا سرمربی پرتغالی همچنان به کارش در ایران ادامه دهد.

دلجویی کفاشیان از کی‌روش/ سرمربی پرتغالی به کارش ادامه می‌‌دهد

رئیس فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی دلجویی کرد تا سرمربی پرتغالی همچنان به کارش در ایران ادامه دهد.
دلجویی کفاشیان از کی‌روش/ سرمربی پرتغالی به کارش ادامه می‌‌دهد

بک لینک رنک 3