دمشق: انتقال سفارت آمریکا به قدس در راستای خدمت به طرح صهیونیست‌هاست

دمشق: انتقال سفارت آمریکا به قدس در راستای خدمت به طرح صهیونیست‌هاست
وزارت خارجه سوریه در واکنش به عزم آمریکا برای انتقال سفارت خود از تل‌آویو به شهر قدس در ماه می آن را به شدت محکوم و تأکید کرد که این اقدام آمریکا نقض آشکار همه قطعنامه‌های شورای امنیت درباره فلسطین است.

دمشق: انتقال سفارت آمریکا به قدس در راستای خدمت به طرح صهیونیست‌هاست

وزارت خارجه سوریه در واکنش به عزم آمریکا برای انتقال سفارت خود از تل‌آویو به شهر قدس در ماه می آن را به شدت محکوم و تأکید کرد که این اقدام آمریکا نقض آشکار همه قطعنامه‌های شورای امنیت درباره فلسطین است.
دمشق: انتقال سفارت آمریکا به قدس در راستای خدمت به طرح صهیونیست‌هاست