«دمی دربازار هیزم فروشان» به نیاوران می‌آید

«دمی دربازار هیزم فروشان» به نیاوران می‌آید
نمایشنامه خوانی مذهبی «دمی دربازار هیزم فروشان» به کارگردانی لیلا میرحسینی از10 آذرماه به مدت سه روز، ساعت 30/19 درسالن گوشه فرهنگسرای نیاروان اجرا خواهد شد.

«دمی دربازار هیزم فروشان» به نیاوران می‌آید

نمایشنامه خوانی مذهبی «دمی دربازار هیزم فروشان» به کارگردانی لیلا میرحسینی از10 آذرماه به مدت سه روز، ساعت 30/19 درسالن گوشه فرهنگسرای نیاروان اجرا خواهد شد.
«دمی دربازار هیزم فروشان» به نیاوران می‌آید