دنیس راس: ترامپ درباره ایران فقط حرافی می‌کند

دنیس راس: ترامپ درباره ایران فقط حرافی می‌کند
سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و مشاور رئیس‌جمهور سابق این کشور در یادداشتی نوشته وعده‌هایی که ترامپ تاکنون به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی درباره ایران داده‌ فقط حرافی بوده است.

دنیس راس: ترامپ درباره ایران فقط حرافی می‌کند

سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و مشاور رئیس‌جمهور سابق این کشور در یادداشتی نوشته وعده‌هایی که ترامپ تاکنون به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی درباره ایران داده‌ فقط حرافی بوده است.
دنیس راس: ترامپ درباره ایران فقط حرافی می‌کند