دود رویت شده در تهران بدلیل تمرین تاکتیکی پرنده‌های سپاه بود

دود رویت شده در تهران بدلیل تمرین تاکتیکی پرنده‌های سپاه بود
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دود رویت شده در تهران و مناطق اطراف ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای سپاه بوده است.

دود رویت شده در تهران بدلیل تمرین تاکتیکی پرنده‌های سپاه بود

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دود رویت شده در تهران و مناطق اطراف ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای سپاه بوده است.
دود رویت شده در تهران بدلیل تمرین تاکتیکی پرنده‌های سپاه بود