دوستان دوآتشه و دشمنان قسم‌خورده «مالاریا» /شهبازی:بلاتشبیه ون‌گوگ را هم در زمان خودش نشناختند!

دوستان دوآتشه و دشمنان قسم‌خورده «مالاریا» /شهبازی:بلاتشبیه ون‌گوگ را هم در زمان خودش نشناختند!
شرق نوشت: فیلم «مالاریا» به‌عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش «افق‌ها»ی هفتادوسومین جشنواره بین‌المللی ونیز معرفی شده است. به این بهانه با پرویز شهبازی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

دوستان دوآتشه و دشمنان قسم‌خورده «مالاریا» /شهبازی:بلاتشبیه ون‌گوگ را هم در زمان خودش نشناختند!

شرق نوشت: فیلم «مالاریا» به‌عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش «افق‌ها»ی هفتادوسومین جشنواره بین‌المللی ونیز معرفی شده است. به این بهانه با پرویز شهبازی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
دوستان دوآتشه و دشمنان قسم‌خورده «مالاریا» /شهبازی:بلاتشبیه ون‌گوگ را هم در زمان خودش نشناختند!