دولت مسؤولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد/ تعریف 31 پروژه برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات

دولت مسؤولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد/ تعریف 31 پروژه برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دولت در حوزه توسعه پیام‌رسان‌ها مسؤولیتی ندارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان بومی دو موضوع متفاوت است و شورای عالی فضای مجازی سند توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرده است.

دولت مسؤولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد/ تعریف 31 پروژه برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دولت در حوزه توسعه پیام‌رسان‌ها مسؤولیتی ندارد، گفت: شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان بومی دو موضوع متفاوت است و شورای عالی فضای مجازی سند توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرده است.
دولت مسؤولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد/ تعریف 31 پروژه برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات