دولت نباید به «اتاق بازرگانان» و «باشگاه هزار میلیاردی‌ها» تبدیل شود

دولت نباید به «اتاق بازرگانان» و «باشگاه هزار میلیاردی‌ها» تبدیل شود
مدیرعامل خبرگزاری فارس ضمن تشریح ویژگی‌های دولتمردان و مسؤولان در حکومت اسلام گفت: دولت نباید به «اتاق بازرگانان» و «باشگاه هزار میلیاردی‌ها» تبدیل شود.

دولت نباید به «اتاق بازرگانان» و «باشگاه هزار میلیاردی‌ها» تبدیل شود

مدیرعامل خبرگزاری فارس ضمن تشریح ویژگی‌های دولتمردان و مسؤولان در حکومت اسلام گفت: دولت نباید به «اتاق بازرگانان» و «باشگاه هزار میلیاردی‌ها» تبدیل شود.
دولت نباید به «اتاق بازرگانان» و «باشگاه هزار میلیاردی‌ها» تبدیل شود

دانلود آهنگ جدید