دومین سالگرد درگذشت «فرج‌الله سلحشور» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود

دومین سالگرد درگذشت «فرج‌الله سلحشور» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود
دومین سالگرد درگذشت کارگردان متعهد و انقلابی و علمدار سینمای ایران زنده یاد «فرج‌الله سلحشور» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود.

دومین سالگرد درگذشت «فرج‌الله سلحشور» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود

دومین سالگرد درگذشت کارگردان متعهد و انقلابی و علمدار سینمای ایران زنده یاد «فرج‌الله سلحشور» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود.
دومین سالگرد درگذشت «فرج‌الله سلحشور» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود