دومین نشست سران ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه در استانبول برگزار می‌شود

دومین نشست سران ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه در استانبول برگزار می‌شود
رؤسای جمهور ترکیه و روسیه توافق کردند دومین دور گفت‌وگوها درباره سوریه با حضور سران تهران، مسکو و آنکارا، این بار در شهر استانبول برگزار شود.

دومین نشست سران ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه در استانبول برگزار می‌شود

رؤسای جمهور ترکیه و روسیه توافق کردند دومین دور گفت‌وگوها درباره سوریه با حضور سران تهران، مسکو و آنکارا، این بار در شهر استانبول برگزار شود.
دومین نشست سران ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه در استانبول برگزار می‌شود