دومین کاروان سینماگران وارد کرمانشاه شد

دومین کاروان سینماگران وارد کرمانشاه شد
کاروان دوم سینماگران صبح روز پنجشنبه (25 آبان)برای همدردی با زلزله‌زدگان غرب کشور وارد کرمانشاه شد.

دومین کاروان سینماگران وارد کرمانشاه شد

کاروان دوم سینماگران صبح روز پنجشنبه (25 آبان)برای همدردی با زلزله‌زدگان غرب کشور وارد کرمانشاه شد.
دومین کاروان سینماگران وارد کرمانشاه شد