دیدارهای لاریجانی با منتخبان مجلس دهم/ زمانی: موضوع گفت‌وگو، مجلس آینده است

دیدارهای لاریجانی با منتخبان مجلس دهم/ زمانی: موضوع گفت‌وگو، مجلس آینده است
مشاور رئیس مجلس گفت: لاریجانی پس از تعطیلات نوروزی با گروه های مختلف از منتخبان مجلس دهم دیدار داشته و این دیدارها ادامه می یابد.

دیدارهای لاریجانی با منتخبان مجلس دهم/ زمانی: موضوع گفت‌وگو، مجلس آینده است

مشاور رئیس مجلس گفت: لاریجانی پس از تعطیلات نوروزی با گروه های مختلف از منتخبان مجلس دهم دیدار داشته و این دیدارها ادامه می یابد.
دیدارهای لاریجانی با منتخبان مجلس دهم/ زمانی: موضوع گفت‌وگو، مجلس آینده است

فروش بک لینک