دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با میشل‌عون

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با میشل‌عون
ایرنا نوشت: یک روز پس از برگزاری نشست پرحاشیه اتحادیه عرب در قاهره، «احمد ابوالغیط» دبیرکل این اتحادیه با سفر به بیروت با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.

دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با میشل‌عون

ایرنا نوشت: یک روز پس از برگزاری نشست پرحاشیه اتحادیه عرب در قاهره، «احمد ابوالغیط» دبیرکل این اتحادیه با سفر به بیروت با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.
دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با میشل‌عون