دیدار مدیرعامل خبرگزاری فارس با تولیت آستان قدس رضوی

دیدار مدیرعامل خبرگزاری فارس با تولیت آستان قدس رضوی
مدیرعامل خبرگزاری فارس و جمعی از خبرنگاران این خبرگزاری در استان خراسان رضوی با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کردند.

دیدار مدیرعامل خبرگزاری فارس با تولیت آستان قدس رضوی

مدیرعامل خبرگزاری فارس و جمعی از خبرنگاران این خبرگزاری در استان خراسان رضوی با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو کردند.
دیدار مدیرعامل خبرگزاری فارس با تولیت آستان قدس رضوی

روزنامه ایران