دیدار مدیرعامل و معاونان صدا و سیمای البرز با هیات مدیره سازمان

دیدار مدیرعامل و معاونان صدا و سیمای البرز با هیات مدیره سازمان
علی رامک مدیر عامل صدا و سیمای مرکز البرز به همراه معاونان بخش های مختلف این سازمان روز یکشنبه 22 فروردین ماه 95 میهمان هیات مدیره سازمان بودند.

دیدار مدیرعامل و معاونان صدا و سیمای البرز با هیات مدیره سازمان

علی رامک مدیر عامل صدا و سیمای مرکز البرز به همراه معاونان بخش های مختلف این سازمان روز یکشنبه 22 فروردین ماه 95 میهمان هیات مدیره سازمان بودند.
دیدار مدیرعامل و معاونان صدا و سیمای البرز با هیات مدیره سازمان

فروش بک لینک