دیدبان: ارتش سوریه 50 درصد غوطه شرقی را به کنترل خود درآورد

دیدبان: ارتش سوریه 50 درصد غوطه شرقی را به کنترل خود درآورد
مرکز موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه»، وابسته به مخالفان این کشور اعلام کرد که ارتش سوریه 50 درصد از منطقه غوطه شرقی شهر دمشق را به کنترل خود درآورده است.

دیدبان: ارتش سوریه 50 درصد غوطه شرقی را به کنترل خود درآورد

مرکز موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه»، وابسته به مخالفان این کشور اعلام کرد که ارتش سوریه 50 درصد از منطقه غوطه شرقی شهر دمشق را به کنترل خود درآورده است.
دیدبان: ارتش سوریه 50 درصد غوطه شرقی را به کنترل خود درآورد