دیپلمات کره شمالی: قصد دیدار آمریکایی‌ها را در حاشیه المپیک زمستانی نداریم

دیپلمات کره شمالی: قصد دیدار آمریکایی‌ها را در حاشیه المپیک زمستانی نداریم
رسانه حکومتی کره شمالی به نقل از یک مقام وزارت خارجه این کشور نوشت، کره شمالی قصد ندارد با حضور در المپیک زمستانی کره جنوبی از آن برای اهداف سیاسی استفاده کند.

دیپلمات کره شمالی: قصد دیدار آمریکایی‌ها را در حاشیه المپیک زمستانی نداریم

رسانه حکومتی کره شمالی به نقل از یک مقام وزارت خارجه این کشور نوشت، کره شمالی قصد ندارد با حضور در المپیک زمستانی کره جنوبی از آن برای اهداف سیاسی استفاده کند.
دیپلمات کره شمالی: قصد دیدار آمریکایی‌ها را در حاشیه المپیک زمستانی نداریم