دیگر مدرسه رفتن رویا نیست/ زنگ دانایی؛ طنین گوش نواز همه کودکان ایران

دیگر مدرسه رفتن رویا نیست/ زنگ دانایی؛ طنین گوش نواز همه کودکان ایران
اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل و نشستن روی نیمکت مدرسه آرزوی بسیاری از کودکان و نوجوانان این مرزوبوم بود، امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی چتر آموزش و پرورش بر سر همه دانش‌آموزان گسترانده شده و دیگر مدرسه رفتن رویا نیست.

دیگر مدرسه رفتن رویا نیست/ زنگ دانایی؛ طنین گوش نواز همه کودکان ایران

اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل و نشستن روی نیمکت مدرسه آرزوی بسیاری از کودکان و نوجوانان این مرزوبوم بود، امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی چتر آموزش و پرورش بر سر همه دانش‌آموزان گسترانده شده و دیگر مدرسه رفتن رویا نیست.
دیگر مدرسه رفتن رویا نیست/ زنگ دانایی؛ طنین گوش نواز همه کودکان ایران