ذوب آهن ایران – الوحده امارات؛ پیروزی دوم برای شاگردان قلعه‌نویی؟

ذوب آهن ایران – الوحده امارات؛ پیروزی دوم برای شاگردان قلعه‌نویی؟
روز سه‌شنبه تیم ذوب آهن اصفهان در بازی سوم خود در لیگ قهرمانان آسیا میزبان تیم الوحده امارات است.

ذوب آهن ایران – الوحده امارات؛ پیروزی دوم برای شاگردان قلعه‌نویی؟

روز سه‌شنبه تیم ذوب آهن اصفهان در بازی سوم خود در لیگ قهرمانان آسیا میزبان تیم الوحده امارات است.
ذوب آهن ایران – الوحده امارات؛ پیروزی دوم برای شاگردان قلعه‌نویی؟