رأی بازی پرسپولیس و تراکتورسازی به زودی اعلام می‌شود

رأی بازی پرسپولیس و تراکتورسازی به زودی اعلام می‌شود
رئیس فدراسیون فوتبال از برخورد شدید کمیته انضباطی با خاطیان بازی پرسپولیس مقابل تراکتورسازی تبریز خبر داد.

رأی بازی پرسپولیس و تراکتورسازی به زودی اعلام می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال از برخورد شدید کمیته انضباطی با خاطیان بازی پرسپولیس مقابل تراکتورسازی تبریز خبر داد.
رأی بازی پرسپولیس و تراکتورسازی به زودی اعلام می‌شود