رئیس جمهور لایحه بودجه 97 را 19 آذرماه تقدیم مجلس می‌‌کند

رئیس جمهور لایحه بودجه 97 را 19 آذرماه تقدیم مجلس می‌‌کند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفت: رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 97 را یکشنبه 19 آذر ماه به مجلس می‌آورد.

رئیس جمهور لایحه بودجه 97 را 19 آذرماه تقدیم مجلس می‌‌کند

سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفت: رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 97 را یکشنبه 19 آذر ماه به مجلس می‌آورد.
رئیس جمهور لایحه بودجه 97 را 19 آذرماه تقدیم مجلس می‌‌کند