رئیس سازمان مدیریت کردستان: مدیران آموزش و پرورش به نفع بانوان استعفا دهند

ایرنا نوشت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: هر کدام از روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کردستان به نفع یک مدیر خانم از سمت خود استعفا دهد این سازمان امتیازات ویژه ای برای آموزش و پرورش آن مناطق اختصاص می دهد.

دانلود موزیک

مد روز