رئیس مرکز پژوهش های وزارت خارجه: ایران و پاکستان مکمل یکدیگرند

رئیس مرکز پژوهش های وزارت خارجه: ایران و پاکستان مکمل یکدیگرند
ایرنا نوشت: رئیس مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به پاکستان سفر کرده است، روز گذشته در سخنرانی در موسسه امور بین الملل پاکستان در کراچی گفت: ایران و پاکستان مکمل یکدیگرند و اعتقادی به فرقه گرایی ندارند.

رئیس مرکز پژوهش های وزارت خارجه: ایران و پاکستان مکمل یکدیگرند

ایرنا نوشت: رئیس مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به پاکستان سفر کرده است، روز گذشته در سخنرانی در موسسه امور بین الملل پاکستان در کراچی گفت: ایران و پاکستان مکمل یکدیگرند و اعتقادی به فرقه گرایی ندارند.
رئیس مرکز پژوهش های وزارت خارجه: ایران و پاکستان مکمل یکدیگرند

car