«رادیو اسرائیل»: اتصال عربستان به مصر با پل سلمان «اعلام جنگ» است

«رادیو اسرائیل»: اتصال عربستان به مصر با پل سلمان «اعلام جنگ» است
رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم ساخت پل بر روی دو جزیره «تیران و صنافیر» و در ورودی خلیج «عقبه» را تهدیدی استراتژیک برای خود می‌داند.

«رادیو اسرائیل»: اتصال عربستان به مصر با پل سلمان «اعلام جنگ» است

رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم ساخت پل بر روی دو جزیره «تیران و صنافیر» و در ورودی خلیج «عقبه» را تهدیدی استراتژیک برای خود می‌داند.
«رادیو اسرائیل»: اتصال عربستان به مصر با پل سلمان «اعلام جنگ» است

بک لینک رنک 1