راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیس

راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیس
روزنامه خبرورزشی نوشت: چپ سرخ‌ها همیشه سرتر از راست‌شان بوده، اما تیم رقیب در سمت راست همواره غنی‌تر است.

راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیس

روزنامه خبرورزشی نوشت: چپ سرخ‌ها همیشه سرتر از راست‌شان بوده، اما تیم رقیب در سمت راست همواره غنی‌تر است.
راست‌های استقلال مثل چپ‌های پرسپولیس

پایگاه خبری مبارز