راهپیمایی حماسه آفرین 22 بهمن نهیبی طوفانی بر پیکره استکبار جهانی بود

راهپیمایی حماسه آفرین 22 بهمن نهیبی طوفانی بر پیکره استکبار جهانی بود
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای از حماسه‌آفرینی بزرگ ملت شریف ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه تقدیر کرد.

راهپیمایی حماسه آفرین 22 بهمن نهیبی طوفانی بر پیکره استکبار جهانی بود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای از حماسه‌آفرینی بزرگ ملت شریف ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه تقدیر کرد.
راهپیمایی حماسه آفرین 22 بهمن نهیبی طوفانی بر پیکره استکبار جهانی بود