رایزنی‌های قالیباف و چمران در مجلس درباره برنامه ششم و مدیریت شهری

رایزنی‌های قالیباف و چمران در مجلس درباره برنامه ششم و مدیریت شهری
ایرنا نوشت: عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مورد دستگاه های نظارتی بر بودجه شهرداری تهران به اعضای این کمیسیون توضیحاتی را ارائه کرد.

رایزنی‌های قالیباف و چمران در مجلس درباره برنامه ششم و مدیریت شهری

ایرنا نوشت: عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مورد دستگاه های نظارتی بر بودجه شهرداری تهران به اعضای این کمیسیون توضیحاتی را ارائه کرد.
رایزنی‌های قالیباف و چمران در مجلس درباره برنامه ششم و مدیریت شهری

اندروید