رایزنی نتانیاهو با ترامپ درباره الحاق شهرک‌های کرانه باختری به فلسطین اشغالی

رایزنی نتانیاهو با ترامپ درباره الحاق شهرک‌های کرانه باختری به فلسطین اشغالی
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت در حال رایزنی با رئیس‌جمهور آمریکا درباره الحاق شهرک‌های کرانه باختری به فلسطین اشغالی است.

رایزنی نتانیاهو با ترامپ درباره الحاق شهرک‌های کرانه باختری به فلسطین اشغالی

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت در حال رایزنی با رئیس‌جمهور آمریکا درباره الحاق شهرک‌های کرانه باختری به فلسطین اشغالی است.
رایزنی نتانیاهو با ترامپ درباره الحاق شهرک‌های کرانه باختری به فلسطین اشغالی