رایزنی 5 ساعته وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران/دیدار بین مقامات عالی دو کشور در سطوح مختلف در آینده نزدیک

رایزنی 5 ساعته وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران/دیدار بین مقامات عالی دو کشور در سطوح مختلف در آینده نزدیک
سخنگوی وزارت امور خارجه با تایید سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران گفت: مذاکرات دو وزیر خارجه در تهران به مدت پنج ساعت به طول انجامید.

رایزنی 5 ساعته وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران/دیدار بین مقامات عالی دو کشور در سطوح مختلف در آینده نزدیک

سخنگوی وزارت امور خارجه با تایید سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران گفت: مذاکرات دو وزیر خارجه در تهران به مدت پنج ساعت به طول انجامید.
رایزنی 5 ساعته وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران/دیدار بین مقامات عالی دو کشور در سطوح مختلف در آینده نزدیک

مد روز