رجوع به اهل‌ بیت(ع) رجوع به پیغمبر(ص) است/سیره نبوی در حکومت‌داری/تنها ضامن جمهوریت «ولایت» است

رجوع به اهل‌ بیت(ع) رجوع به پیغمبر(ص) است/سیره نبوی در حکومت‌داری/تنها ضامن جمهوریت «ولایت» است
استاد حوزه و دانشگاه گفت: بحث دولت یا حاکمیت پیغمبر(ص) ولایت الهی است که در دوره 10 ساله رسول اکرم(ص)، رکن فاعلی حاکمیت دینی و الهی در عالی‌ترین و کامل‌ترین شکل خودش وجود دارد.

رجوع به اهل‌ بیت(ع) رجوع به پیغمبر(ص) است/سیره نبوی در حکومت‌داری/تنها ضامن جمهوریت «ولایت» است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: بحث دولت یا حاکمیت پیغمبر(ص) ولایت الهی است که در دوره 10 ساله رسول اکرم(ص)، رکن فاعلی حاکمیت دینی و الهی در عالی‌ترین و کامل‌ترین شکل خودش وجود دارد.
رجوع به اهل‌ بیت(ع) رجوع به پیغمبر(ص) است/سیره نبوی در حکومت‌داری/تنها ضامن جمهوریت «ولایت» است