رد رشوه ۱۵۰ میلیونی توسط مأموران پلیس فتا

رد رشوه ۱۵۰ میلیونی توسط مأموران پلیس فتا
کیهان نوشت: مأموران پلیس فتا استان البرز رشوه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی گردانندگان یک سایت کاریابی قلابی را رد کردند.

رد رشوه ۱۵۰ میلیونی توسط مأموران پلیس فتا

کیهان نوشت: مأموران پلیس فتا استان البرز رشوه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی گردانندگان یک سایت کاریابی قلابی را رد کردند.
رد رشوه ۱۵۰ میلیونی توسط مأموران پلیس فتا

فروش بک لینک

روزنامه قانون