رسم دیرین زنجانی‌ها در بلندترین شب سال

رسم دیرین زنجانی‌ها در بلندترین شب سال
روزنامه همشهری زنجان نوشت :شب «یلدا» را همه به نام طولانی‌ترین شب سال می‌شناسند، اما تاریخ باستان ایران زمین می‌گوید که این روز، روز تولد خورشید است. شب «یلدا» چراغ‌های خانه تا پاسی از شب روشن می‌ماند تا نحوست این شب از بین برود.

رسم دیرین زنجانی‌ها در بلندترین شب سال

روزنامه همشهری زنجان نوشت :شب «یلدا» را همه به نام طولانی‌ترین شب سال می‌شناسند، اما تاریخ باستان ایران زمین می‌گوید که این روز، روز تولد خورشید است. شب «یلدا» چراغ‌های خانه تا پاسی از شب روشن می‌ماند تا نحوست این شب از بین برود.
رسم دیرین زنجانی‌ها در بلندترین شب سال