رشد مسکن در ۲۰ ماه گذشته منفی بود/ قیمت ارز واقعی نیست

رشد مسکن در ۲۰ ماه گذشته منفی بود/ قیمت ارز واقعی نیست
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۲۰ ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده، ولی در ۶ ماهه اول امسال به نظر می‌آید رشد مسکن مثبت بوده و خرید و فروش در این مدت ۳۴ درصد افزایش و رشد قیمتی مسکن هم متناسب با تورم امسال بوده است.

رشد مسکن در ۲۰ ماه گذشته منفی بود/ قیمت ارز واقعی نیست

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۲۰ ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده، ولی در ۶ ماهه اول امسال به نظر می‌آید رشد مسکن مثبت بوده و خرید و فروش در این مدت ۳۴ درصد افزایش و رشد قیمتی مسکن هم متناسب با تورم امسال بوده است.
رشد مسکن در ۲۰ ماه گذشته منفی بود/ قیمت ارز واقعی نیست