رشد ۴ برابری تولید فولاد پس از انقلاب اسلامی/ تعاونی‌ها ۵۰ برابر شدند

رشد ۴ برابری تولید فولاد پس از انقلاب اسلامی/ تعاونی‌ها ۵۰ برابر شدند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تعاون از رشد ۴ برابری تولید فولاد تعاونی‌ها پس از انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: پیش‌بینی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ از افتخارات تعاونی‌ها پس از انقلاب است.

رشد ۴ برابری تولید فولاد پس از انقلاب اسلامی/ تعاونی‌ها ۵۰ برابر شدند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تعاون از رشد ۴ برابری تولید فولاد تعاونی‌ها پس از انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: پیش‌بینی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ از افتخارات تعاونی‌ها پس از انقلاب است.
رشد ۴ برابری تولید فولاد پس از انقلاب اسلامی/ تعاونی‌ها ۵۰ برابر شدند