رضایی به دیدار رده‌بندی رسید/ یک گام دیگر تا مدال برنز

رضایی به دیدار رده‌بندی رسید/ یک گام دیگر تا مدال برنز
نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک برزیل، با برتری مقابل حریف چینی جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد.

رضایی به دیدار رده‌بندی رسید/ یک گام دیگر تا مدال برنز

نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک برزیل، با برتری مقابل حریف چینی جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد.
رضایی به دیدار رده‌بندی رسید/ یک گام دیگر تا مدال برنز

لردگان