رنگ‌آمیزی قبور شهدای گمنام توسط هنرآموزان تهرانی

رنگ‌آمیزی قبور شهدای گمنام توسط هنرآموزان تهرانی
هنرآموزان هنرستان سمیه تهران در اقدامی خودجوش و زیبا با حضور در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا(س)، قبور این شهدا را رنگ‌آمیزی کردند.

رنگ‌آمیزی قبور شهدای گمنام توسط هنرآموزان تهرانی

هنرآموزان هنرستان سمیه تهران در اقدامی خودجوش و زیبا با حضور در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا(س)، قبور این شهدا را رنگ‌آمیزی کردند.
رنگ‌آمیزی قبور شهدای گمنام توسط هنرآموزان تهرانی