رهبر کره‌شمالی خواستار تداوم و تقویت مذاکرات درون‌کره‌ای شد

رهبر کره‌شمالی خواستار تداوم و تقویت مذاکرات درون‌کره‌ای شد
رهبر کره شمالی در دیدار با هیأتی از کره جنوبی خواستار تداوم و تقویت مذاکرات درون‌کره‌ای شد.

رهبر کره‌شمالی خواستار تداوم و تقویت مذاکرات درون‌کره‌ای شد

رهبر کره شمالی در دیدار با هیأتی از کره جنوبی خواستار تداوم و تقویت مذاکرات درون‌کره‌ای شد.
رهبر کره‌شمالی خواستار تداوم و تقویت مذاکرات درون‌کره‌ای شد