روابط کردستان با ایران ادامه دارد/ اربیل به تصمیم دادگاه فدرال عراق احترام می‏‌گذارد

روابط کردستان با ایران ادامه دارد/ اربیل به تصمیم دادگاه فدرال عراق احترام می‏‌گذارد
نخست‎وزیر منطقه کردستان عراق خواستار لغو همه تدابیر اتخاذ شده بغداد علیه مردم کردستان پس از همه‌پرسی شد و از طرفی دیگر گفت، روابط اربیل با تهران ادامه دارد.

روابط کردستان با ایران ادامه دارد/ اربیل به تصمیم دادگاه فدرال عراق احترام می‏‌گذارد

نخست‎وزیر منطقه کردستان عراق خواستار لغو همه تدابیر اتخاذ شده بغداد علیه مردم کردستان پس از همه‌پرسی شد و از طرفی دیگر گفت، روابط اربیل با تهران ادامه دارد.
روابط کردستان با ایران ادامه دارد/ اربیل به تصمیم دادگاه فدرال عراق احترام می‏‌گذارد