روایت اولین فضانورد چین از شنیدن صداهای اسرارآمیز در فضا

روایت اولین فضانورد چین از شنیدن صداهای اسرارآمیز در فضا
ایرنا نوشت: تعدادی از فضانوردان چینی که به فضا سفر کرده اند، به تازگی فاش ساختند در مدت حضور خود در فضا صداهای بسیار اسرار آمیزی مشابه در زدن را شنیده‌اند.

روایت اولین فضانورد چین از شنیدن صداهای اسرارآمیز در فضا

ایرنا نوشت: تعدادی از فضانوردان چینی که به فضا سفر کرده اند، به تازگی فاش ساختند در مدت حضور خود در فضا صداهای بسیار اسرار آمیزی مشابه در زدن را شنیده‌اند.
روایت اولین فضانورد چین از شنیدن صداهای اسرارآمیز در فضا