روایت تلگرامی کدخدایی از جلسه شورای نگهبان

روایت تلگرامی کدخدایی از جلسه شورای نگهبان
ایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه به دلیل طولانی شدن رسیدگی به لایحه احکام توسعه، از مجلس استمهال شد، گفت که نتیجه نهایی بررسی مواد این لایحه هفته آینده اعلام می‌شود.

روایت تلگرامی کدخدایی از جلسه شورای نگهبان

ایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه به دلیل طولانی شدن رسیدگی به لایحه احکام توسعه، از مجلس استمهال شد، گفت که نتیجه نهایی بررسی مواد این لایحه هفته آینده اعلام می‌شود.
روایت تلگرامی کدخدایی از جلسه شورای نگهبان

باشگاه خبری ورزشی