روایت سروش‌محلاتی از بی‌اهمیت دانستن رأی مردم از سوی مصباح‌یزدی و یک عضو ۳۵ ساله شورای نگهبان

روایت سروش‌محلاتی از بی‌اهمیت دانستن رأی مردم از سوی مصباح‌یزدی و یک عضو ۳۵ ساله شورای نگهبان
ایسنا نوشت: حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، از اساتید دانشگاه گفت، شهید بهشتی جمهوری اسلامی را در هر حالتی بر پایه رای مردم قرائت می‌کرد.

روایت سروش‌محلاتی از بی‌اهمیت دانستن رأی مردم از سوی مصباح‌یزدی و یک عضو ۳۵ ساله شورای نگهبان

ایسنا نوشت: حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، از اساتید دانشگاه گفت، شهید بهشتی جمهوری اسلامی را در هر حالتی بر پایه رای مردم قرائت می‌کرد.
روایت سروش‌محلاتی از بی‌اهمیت دانستن رأی مردم از سوی مصباح‌یزدی و یک عضو ۳۵ ساله شورای نگهبان