روایت عارف از چند مورد قهر و آشتی در صحن مجلس /برای موضوع حصر نمی‌توانیم، معجزه کنیم

روایت عارف از چند مورد قهر و آشتی در صحن مجلس /برای موضوع حصر نمی‌توانیم، معجزه کنیم
ایسنا نوشت: رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح ‌طلبان ابراز امیدواری کرد که مسئله حصر به عنوان بازی برد- برد و به نفع نظام حل شود.

روایت عارف از چند مورد قهر و آشتی در صحن مجلس /برای موضوع حصر نمی‌توانیم، معجزه کنیم

ایسنا نوشت: رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح ‌طلبان ابراز امیدواری کرد که مسئله حصر به عنوان بازی برد- برد و به نفع نظام حل شود.
روایت عارف از چند مورد قهر و آشتی در صحن مجلس /برای موضوع حصر نمی‌توانیم، معجزه کنیم

دانلود مستقیم تلگرام فارسی