روایت علم‌الهدی از سه فرمان مهم رهبری به نیروهای مسلح

روایت علم‌الهدی از سه فرمان مهم رهبری به نیروهای مسلح
ایلنا نوشت: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بقعه متبرکه بی‌بی حسنیه تربت حیدریه با کارکنان تیپ ۱۷۷ و گروه ۶۱ محرم سپاه پاسدارن و نیروهای انتظامی شهر تربت حیدریه دیدار کرد.

روایت علم‌الهدی از سه فرمان مهم رهبری به نیروهای مسلح

ایلنا نوشت: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بقعه متبرکه بی‌بی حسنیه تربت حیدریه با کارکنان تیپ ۱۷۷ و گروه ۶۱ محرم سپاه پاسدارن و نیروهای انتظامی شهر تربت حیدریه دیدار کرد.
روایت علم‌الهدی از سه فرمان مهم رهبری به نیروهای مسلح