روحانی: ایران آماده ارتقاء سطح روابط با قزاقستان در تمامی حوزه‌ها است

روحانی: ایران آماده ارتقاء سطح روابط با قزاقستان در تمامی حوزه‌ها است
رئیس جمهور ایران در دیدار با همتای قزاق خود ضمن قدردانی از حمایت‌های «آستانه» در پروسه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، بر لزوم ارتقاء سطح روابط 2 کشور در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد.

روحانی: ایران آماده ارتقاء سطح روابط با قزاقستان در تمامی حوزه‌ها است

رئیس جمهور ایران در دیدار با همتای قزاق خود ضمن قدردانی از حمایت‌های «آستانه» در پروسه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، بر لزوم ارتقاء سطح روابط 2 کشور در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد.
روحانی: ایران آماده ارتقاء سطح روابط با قزاقستان در تمامی حوزه‌ها است