روحانی: بپذیریم که دوران پهنای باند است، نه تنگنای باند

روحانی: بپذیریم که دوران پهنای باند است، نه تنگنای باند
رئیس جمهور تعامل و گفت‎وگو را مهمترین ویژگی فناوری ارتباطات نوین برشمرد و با تاکید بر اینکه “بپذیریم که دوران پهنای باند است، نه تنگنای باند”، اظهارداشت: از صنعت و فناوری و تاثیر آن بر سبک زندگی نمی‌توان فرار کرد اما قادریم از هویت خود دفاع کنیم.

روحانی: بپذیریم که دوران پهنای باند است، نه تنگنای باند

رئیس جمهور تعامل و گفت‎وگو را مهمترین ویژگی فناوری ارتباطات نوین برشمرد و با تاکید بر اینکه “بپذیریم که دوران پهنای باند است، نه تنگنای باند”، اظهارداشت: از صنعت و فناوری و تاثیر آن بر سبک زندگی نمی‌توان فرار کرد اما قادریم از هویت خود دفاع کنیم.
روحانی: بپذیریم که دوران پهنای باند است، نه تنگنای باند