روحانی درگذشت مرحوم داوود رشیدی را تسلیت گفت

روحانی درگذشت مرحوم داوود رشیدی را تسلیت گفت
رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت هنرمند پیشکسوت و مردمی مرحوم داوود رشیدی، را تسلیت گفت.

روحانی درگذشت مرحوم داوود رشیدی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت هنرمند پیشکسوت و مردمی مرحوم داوود رشیدی، را تسلیت گفت.
روحانی درگذشت مرحوم داوود رشیدی را تسلیت گفت

اتوبیوگرافی