روحانی: نقض برجام به نفع هیچ یک از طرف‌های مذاکره نیست

روحانی: نقض برجام به نفع هیچ یک از طرف‌های مذاکره نیست
روحانی مناسبات و همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تهران – مسکو را بویژه در راستای حل و فصل سیاسی بحران‌ها و معضلات و تقویت صلح و ثبات پایدار منطقه ای مثبت و روبه گسترش ارزیابی و بر توسعه و تقویت همه جانبه روابط و رایزنی‌های دو کشور در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

روحانی: نقض برجام به نفع هیچ یک از طرف‌های مذاکره نیست

روحانی مناسبات و همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تهران – مسکو را بویژه در راستای حل و فصل سیاسی بحران‌ها و معضلات و تقویت صلح و ثبات پایدار منطقه ای مثبت و روبه گسترش ارزیابی و بر توسعه و تقویت همه جانبه روابط و رایزنی‌های دو کشور در بخش‌های مختلف تأکید کرد.
روحانی: نقض برجام به نفع هیچ یک از طرف‌های مذاکره نیست