روحیه استقلال قوی و فوق‌العاده بود/ نیمه اول بازی خوبی داشتیم

روحیه استقلال قوی و فوق‌العاده بود/ نیمه اول بازی خوبی داشتیم
سرمربی تیم استقلال تهران گفت: روحیه تیم ما قوی و فوق‌العاده بود.

روحیه استقلال قوی و فوق‌العاده بود/ نیمه اول بازی خوبی داشتیم

سرمربی تیم استقلال تهران گفت: روحیه تیم ما قوی و فوق‌العاده بود.
روحیه استقلال قوی و فوق‌العاده بود/ نیمه اول بازی خوبی داشتیم